10 april 2024

Trane RTSF, RTWF en RTWD nu ook met niet ontvlambaar R515B

Koudemiddelen met een laag of te verwaarlozen GWP zijn veelal min of meer brandbaar. De meeste zitten in veiligheidsklasse A2L (lage ontvlambaarheid) of A3 (hogere ontvlambaarheid). Maar voor gevallen waarin een niet ontvlambaar koudemiddel is gewenst, biedt Trane nu ook watergekoelde koelmachines en water/water-warmtepompen met R515B. Dit koudemiddel heeft een laag GWP én zit in klasse A1.

 

Nieuw A1 koudemiddel met laag GWP

R515B is ontwikkeld ter vervanging van het koudemiddel R134a. Beide vallen in veiligheidsklasse A1 (niet ontvlambaar), maar het nieuwe koudemiddel R515B heeft een veel lager aardopwarmingspotentieel (GWP).

R515B is een mengsel van R1234ze (91,1%) en R227 (8,9%).

Het bestaat dus bijna geheel uit het milieuvriendelijke koudemiddel R1234ze (GWP < 1). Dat zit zelf in veiligheidsklasse A2L, met de L van lage ontvlambaarheid. De mix met niet-ontvlambaar R227 resulteert in categorie A1 voor R515B.

Niet te verwarren met R454B. Dit laag GWP koudemiddel past Trane toe in alle machines met scrollcompressoren. R454B zit net als R1234ze in klasse A2L.

Afweging tussen laagste GWP …

Trane biedt het nieuwe lage GWP koudemiddel R515B als niet-ontvlambaar alternatief in bepaalde watergekoelde koelmachines en water/water-warmtepompen met schroefcompressoren.

Uit oogpunt van aardopwarmingspotentieel verdient een machine met R1234ze (GWP < 1) de voorkeur boven een machine met R515B (GWP < 300). Want ook al hebben beide een laag GWP, hoe lager hoe beter.

Voor de afweging is het goed om te weten dat een koudemiddel uit veiligheidsklasse A2L een lage ontvlambaarheid heeft. Pas bij een zeer hoge concentratie kan er theoretisch iets gebeuren. En dat een hoge concentratie ontstaat is onwaarschijnlijk gezien de voorgeschreven maatregelen.

 

… en gewenste veiligheidsklasse

Bij koudemiddelen uit de klassen A2L en A3 zijn veelal extra veiligheidsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld lekdetectie en ventilatie (zie de Europese normenserie NEN-EN 378). En er kan zich een situatie voordoen waarin zelfs een unit met laag ontvlambaar A2L koudemiddel niet geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld als het in een gebouw niet mogelijk is om extra ventilatie te realiseren op de plaats van de unit.

Soms geven klanten ook eenvoudigweg de voorkeur aan een A1 koudemiddel. Bijvoorbeeld omdat men koudemiddelen uit die veiligheidsklasse gewend is.

R515B is in al die gevallen een welkom alternatief: klasse A1 én een laag GWP.

 

Trane machines met R515B

Bij drie series, alle met schroefcompressoren, biedt Trane de mogelijkheid om te kiezen voor dit koudemiddel uit categorie A1. De prestaties met R515B benaderen die van R1234ze. Het werkingsgebied blijft hetzelfde. De G achter de typenaam duidt op een laag GWP koudemiddel.

Watergekoelde koelmachines en water/water-warmtepompen:

  • Trane City RTSF G
  • Trane Xstream RTWF G
  • Trane RTWD G

Naast A2L koudemiddel R1234ze (GWP < 1), nu ook met laag GWP A1 koudemiddel R515B (GWP < 300).

Laatste nieuws

17 april 2024

Beatrix ziekenhuis verduurzaamt dankzij unieke oplossing met CXWF warmtepompen en WKO

Het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, onderdeel van de Rivas Zorggroep, stond voor een moeilijke opgave bij de verduurzaming van de klimaatinstallaties. De veertig jaar oude (!) Trane koelmachines en een...

Lees meer

19 februari 2024

Upgrade regeltechniek verbetert proceskoeling van Nederlandse producent

Uitdaging Op het terrein van een fabrikant in Nederland krijgen de diverse productiehallen proceskoeling vanuit twee koelcentrales. In elke koelcentrale stuurt een Trane Chiller Plant Manager de koeltorens en koelmachines...

Lees meer

14 februari 2024

Trane koelt nu ook met propaan

In januari 2024 stemde het Europees Parlement in met het versneld uitfaseren van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. De focus ligt nu nóg sterker op koudemiddelen met een laag aardopwarmingspotentieel....

Lees meer