26 juni 2019

Hoe ver is Trane met circulair?

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw hergebruikt. De Nederlandse overheid wil dit voor 2050 samen met het bedrijfsleven realiseren. Voor een groeiend aantal klanten van Trane Nederland is circulariteit een selectiecriterium. Vandaar dat steeds vaker de vraag gesteld wordt hoe ver Trane is op dit gebied.

In de nieuwsbrief van 15 mei 2019 is in dit kader al aandacht besteed aan het Trane EaaSy programma voor flexibele langetermijnhuur van Trane Rental Services. Maar Trane is op alle vlakken met circulariteit bezig: met slim design om grondstoffen te sparen, met hergebruik en refurbishen van producten, met recycling van materialen en met energieterugwinning.

Voorjaar 2018 publiceerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’. Hieruit bleek dat gemiddeld zo’n 45% van de architecten- en ingenieursbureaus en ruim 20% van de bouw- en installatiebedrijven weleens aan de slag is geweest met een circulair project of een aanvraag hiervoor.

Zeker bij bouw- en installatiebedrijven had het overgrote deel dus nog geen ervaring met circulariteit, in de meeste gevallen omdat opdrachtgevers hier niet naar vroegen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook voor opdrachtgevers van Trane Nederland was circulariteit een jaar geleden zelden een issue, maar het afgelopen halfjaar is gebleken dat het onderwerp steeds meer leeft. Vandaar het onderstaande overzicht.

De 10 R’s van circulariteit

Een succesvol project met circulaire elementen staat of valt met een goed kennisniveau op het gebied van circulair bouwen bij alle partijen. Ook is een duidelijke definitie nodig van wat bij een bepaald project onder circulair bouwen wordt verstaan. Daarom maakt Trane gebruik van de tien R’s van de circulaire economie (bron: Utrecht Sustainability Institute). In het rijtje hieronder staan deze omschreven. De R van ‘repurpose’ ofwel ‘anders hergebruiken’, zoals spoorbielzen in de tuin, is voor een koelmachine of warmtepomp wat lastiger.

  • Refuse: weigeren of voorkomen van gebruik
  • Reduce: minder grondstoffen gebruiken
  • Redesign: herontwerp met oog op circulariteit
  • Reuse: producthergebruik (tweedehands)
  • Repair: onderhoud en reparaties                                                                                                 
  • Refurbish: product opknappen
  • Remanufacture: nieuw product van tweedehands
  • Repurpose: hergebruik product in andere functie
  • Recycle: verwerking en hergebruik materialen
  • Recover: energieterugwinning

 

Refuse, reduce en redesign

Het lijkt een open deur, maar om onnodig gebruik en dus verspilling te voorkomen, is een technisch geavanceerde maatwerkoplossing en vakkundige installatie essentieel. Het enorme assortiment en de expertise van Trane maken hier het verschil. Vervolgens is het zaak de werking te monitoren, te analyseren en bij te stellen. Trane biedt hiervoor slimme oplossingen, die energiebesparing en langdurig probleemloos functioneren bevorderen.

Ook met doordacht design bevordert Trane circulariteit. Om erop toe te zien dat producten voldoen aan de regelgeving van Ecodesign, van energiezuinigheid tot herbruikbaarheid, heeft Trane een toonaangevende testfaciliteit in het Franse Epinal.

 

Reuse, repair, refurbish en remanufacture

Naast verkoop van nieuwe producten en verhuur voor korte of lange periodes, biedt Trane nog meer mogelijkheden. Trane kan klanten helpen met producten die tot de categorie ‘reuse’ of ‘remanufacture’ behoren. Het gaat dan om tweedehands Trane producten die hergebruikt worden of om nieuwe Trane producten gemaakt van tweedehands. De tweedehands producten komen bijvoorbeeld uit de verhuur of het zijn producten die Trane terugkoopt van de eerste eigenaar.

Hergebruik van onderdelen, bijvoorbeeld bij reparatie, is bij Trane ook mogelijk. De onderdelen worden zorgvuldig gecontroleerd zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Opknappen en herfabriceren doet Trane bijvoorbeeld bij schroefcompressoren. Een tweedehands schroefcompressor kan zo met minimaal materiaalgebruik veranderd worden in een nieuwe.

Ook de upgrades die Trane aanbiedt zijn een goede oplossing. Een machine kan bijvoorbeeld langer dienst doen als een upgrade zorgt dat de controls weer helemaal bij de tijd zijn.

Trane heeft bovendien een speciaal programma (Impuls-e) om bestaande HVAC-systemen om te bouwen naar een systeem met een frequentiegeregelde aandrijving en tot 50% lagere operationele kosten.

Voor onderhoud, reparatie en allesomvattend beheer is Trane zoals bekend een betrouwbare partner, met o.a. een groot servicenetwerk dat 24/7 toegankelijk is, een laboratorium voor tests en een webwinkel voor onderdelen.

 

Recycle en recover

Trane verzorgt het regenereren van afgepompte koudemiddelen, zodat deze weer gebruikt kunnen worden bij reparaties en onderhoud.

Daarnaast is Trane hard aan de slag met het faciliteren van recycling door het vervaardigen van materialenpaspoorten via Madaster, het kadaster voor materialen. Om te waarborgen dat schaarse grondstoffen ongelimiteerd beschikbaar blijven, krijgen ze in Madaster een identiteit. Dankzij hun paspoort kunnen materialen niet meer onopgemerkt als afval verdwijnen.

Tot slot: als het gaat om energieterugwinning biedt Trane Nederland vanzelfsprekend uitstekende oplossingen met vrije koeling en warmteterugwinning.

Laatste nieuws

17 april 2024

Beatrix ziekenhuis verduurzaamt dankzij unieke oplossing met CXWF warmtepompen en WKO

Het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, onderdeel van de Rivas Zorggroep, stond voor een moeilijke opgave bij de verduurzaming van de klimaatinstallaties. De veertig jaar oude (!) Trane koelmachines en een...

Lees meer

10 april 2024

Trane RTSF, RTWF en RTWD nu ook met niet ontvlambaar R515B

Koudemiddelen met een laag of te verwaarlozen GWP zijn veelal min of meer brandbaar. De meeste zitten in veiligheidsklasse A2L (lage ontvlambaarheid) of A3 (hogere ontvlambaarheid). Maar voor gevallen waarin...

Lees meer

19 februari 2024

Upgrade regeltechniek verbetert proceskoeling van Nederlandse producent

Uitdaging Op het terrein van een fabrikant in Nederland krijgen de diverse productiehallen proceskoeling vanuit twee koelcentrales. In elke koelcentrale stuurt een Trane Chiller Plant Manager de koeltorens en koelmachines...

Lees meer